Print


Dr. Mordechai Kedar, chairman of Israel Academia Monitor debates Dr. Shlomo Sand

 בתוכנית ערב חדש בתאריך 12.05.10 התארחו ד"ר מרדכי קידר, יו"ר מוניטור האקדמיה הישראלית  וד"ר שלמה זנד (מחבר הספר איך ומתי הומצא העם היהודי) ושוחחו על חופש ביטוי אקדמי -  האם מותר לפרופסורים לקרוא לחרם נגד ישראל ונגד האוניברסיטה שבה הם מלמדים? זאת לאור התבטאויותיו הקשות של פרופסור אלן דרשוביץ נגד אנשי סגל מאוניברסיטת תל אביב שנטלו חלק פעיל בקריאות לחרם נגד ישראל.

 

About Us
      , 26-07-2010

    Print